Gå till innehållet

Instruktioner för beställning

Om du har några frågor angående ersättningen av en taxiresa, ber vi dig ringa FPA:s kontaktcenter direkt: telefonnummer 020 692 204.

 

Instruktioner för beställning av taxiresa som ersätts av FPA finns också på FPA:s webbplats.
 

Så här beställer du taxi

 • Taxin beställs via ett avgiftsfritt nummer:
  • Nyland: betjäning på svenska 0800 05151, betjäning på finska 0800 05150
  • Egentliga Tavastland på finska 0800 05157
  • Päijänne-Tavastland på finska 0800 05160
  • Kymmenedalen på finska 0800 05163
  • Lappland på finska 0800 05154
 • Beställningssamtalet är avgiftsfritt.
 • Ersättning fås endast för resa beställd via FPA-taxins nummer och du betalar endast en självriskandel på 25 euro för resan.
 • Beställ taxin senast kl. 14 dagen före resan. 
 • Beställ taxin på samma nummer också om du behöver taxi akut. 
 • Du kan på samma gång beställa alla de resor som du vet om för 14 dygn framåt.
 • Boka din returresa minst 1 timme före avgångstiden, om tiden för returresan är känd.
 • Beställningssamtalen spelas in med tanke på kvalitetsutveckling. Vid behov kan FPA också i efterskott kontrollera uppgifterna i beställningen. De uppgifter som du lämnar i samband med telefonsamtalet används inte för något annat ändamål än för ordnande av resan och för handläggning av reseersättningen vid FPA. FPA fungerar som den registeransvariga som avses i personuppgiftslagen.

 

Meddela under samtalet

 • Ditt namn och personbeteckning.
 • Bokar du resan på grund av ditt hälsotillstånd eller bristfälliga trafikförbindelser.
 • Adressen där bilen ska avhämta dig.
 • Resans mål (t.ex. sjukhuset).
 • Klockslag då du ska vara framme vid vårdenheten.
 • Eventuella hjälpmedel eller följeslagare.
 • Telefonnumret där du kan nås.

 

Du får veta när bilen kommer för att avhämta dig

 • Om det blir ändringar i resan som du har beställt ska du utan dröjsmål ringa beställningsnumret och meddela detta.
 • Ändringar bör meddelas senast 2 timmar före överenskommen avfärd.
 • Om du önskar får du ett SMS-meddelande när bilen har accepterat resan.

 

Visa chauffören ditt FPA-kort eller en identitetshandling

 

När du visar chauffören ditt FPA-kort får du omedelbart reseersättningen i taxin och betalar högst självriskandelen på 25 euro för din resa.

 

Be om att få ett Intyg för reseersättningen (SV 67)

 • Om du behöver en taxi på grund av ditt hälsotillstånd, bör du be hälsovården om ett intyg (Intyg för reseersättning, SV 67).
 • Om en representant för hälso- och sjukvården beställer din returresa behövs inget separat intyg SV 67.
 • Behåll intyget för engångsresan i 6 månader från resedatumet. FPA kan begära det i ett senare skede.
 • Skicka ett långvarigt intyg om rätt att anlita taxi till FPA.

 

Rätt att anlita bekant taxi

 • Vissa kundgrupper har möjlighet att anlita bekant taxi.
 • För att ordna bekant taxiservice, vänligen ring det avgiftsfria beställningsnumret till din kommunala beställningscentral.
 • En förutsättning för att ordna en bekant taxichaufför är att vi kan anvisa en specifik chaufför genom beställningscentralen, eller att chauffören du tidigare använt är en av de nuvarande taxitjänsteleverantörerna som har ett avtal med Lähikyyti.
 • Hos Lähikyyti är bekant-taxiservicen organiserad enligt följande:
  • Bekant-taxitjänsterna drivs av taxioperatörer och taxichaufförer som är specialiserade på dessa tjänster.
  • Bekant-taxioperatören tar emot kundens resebeställningar och rapporterar orderdetaljerna till vårt lokala bokningscenter.
  • En och samma bekant-taxi ansvarar för alla resor för taxikunden som har bekanttaxi-service.
 • Om du har blivit beviljad rätt att anlita en bekant taxi av FPA:

  • Fråga din nuvarande, ordinarie taxichaufför om han/hon kör bekant- taxiresor som ersätts av FPA, och om han/hon kommer att fortsätta med det. Om chauffören fortsätter att köra FPA-resor, boka resorna även i fortsättning med samma chaufför.

 • Behöver du en ny bekanttaxi, ring det avgiftsfria beställningsnumret till din kommunala beställningscentral och fråga om en ny bekanttaxi.

 • Mer information om rätt att anlita bekant taxi finns på FPA:s sidor.

 

Kunder med hörsel- eller talskada

 • Kunder med hörsel- eller talskada kan beställa taxi per sms.
 • Kontakta beställningscentralen varifrån du får ett beställningsnummer för sms-beställningen. Numret till FPA-taxins beställningscentral är:
  • Nyland 0800 05151 (betjäning på svenska)
  • Nyland 0800 05150 (suomenkielinen)
  • Egentliga Tavastland 0800 05157 (suomenkielinen)
  • Päijänne-Tavastland 0800 05160 (suomenkielinen)
  • Kymmenedalen 0800 05163 (suomenkielinen)
  • Lappland 0800 05154 (suomenkielinen)
 • Beställningssamtalet är avgiftsfritt.
 • Om du ännu inte har en kundprofil kan du beställa din resa per SMS efter att du har meddelat beställningscentralen i ditt område dina kunduppgifter. Efter det kan du beställa resor via sms-tjänsten.

Vanliga frågor om taxiresor som ersätts av FPA

FPA ersätter taxiresor endast om de har beställts via en beställningscentral som har ingått avtal med FPA. De regionala beställningscentralerna svarar för alla de tjänster som gäller de taxiresor som FPA ersätter.
 

Vad kostar beställningssamtalet för kunden?

Alla telefonnummer för beställning av taxiresor som ersätts av FPA är helt avgiftsfria för kunden och börjar på 0800.
 

Vad frågar man av kunden när hen beställer taxi och när ska kunden beställa taxin?

När du ringer till beställningscentralen blir du ombedd att lämna uppgifter som behövs då resan ordnas och ersätts. Till dessa uppgifter hör bland annat namn, adress, personbeteckning och motivering till anlitandet av taxi, det vill säga hälsotillstånd eller bristfälliga trafikförbindelser. Du kan på samma gång på förhand beställa alla de resor som du vet om för 14 dygn framåt.
 

Kunder med hörsel- eller talskada kan beställa taxi per sms.
 

Vad gör jag om taxin inte kommer och jag måste göra resan på ett annat sätt?

FPA har genom upphandling för varje område valt två serviceproducenter (fr.o.m. den 1.1.2020) som kan tillhandahålla pålitliga och högklassiga transporttjänster. När du beställer en resa via beställningscentralen tar man bland annat reda på om du behöver ett lättillgängligt fordon eller assistans för resan. Vid behov följer chauffören dig inomhus eller på sjukhuset ända till avdelningen.
 

Beställningscentralen ansvarar för att alla kunder inom dess område får en taxi i enlighet med sin beställning när det är fråga om taxiresor som ersätts ur sjukförsäkringen. Beställ taxiresan i god tid, senast kl. 14.00 dagen före resan. Om du har beställt taxi i god tid men beställningscentralen inte kan ordna transport för dig, ska beställningscentralen till fullt belopp ersätta de kostnader som du haft för att du beställt taxi på annat sätt. I sådana fall ska du kontakta beställningscentralen och förklara att du inte fick en taxi via beställningscentralen och var tvungen att ta till annan transport som innebar kostnader.
 

FPA följer för varje område med servicekvaliteten och hur kundernas rättigheter tillgodoses under hela upphandlingsperioden. FPA förutsätter också att beställningscentralen följer med kvaliteten på de tjänster som centralen tillhandahåller och rättar till eventuella störningar i servicekvaliteten eller tillgängligheten utan dröjsmål.
 

Vad betyder rätt att anlita bekant taxi?

FPA kan bevilja vissa kunder rätt att anlita bekant taxi utifrån en individuell bedömning.
 

Samordnas taxiresorna och måste man gå med på samåkning?

Beställningscentralerna samordnar taxiresor i samband med hälso- och sjukvård alltid när kundens hälsotillstånd tillåter samåkning. För att taxiresorna ska kunna samordnas måste kunden beställa sin resa senast dagen före resan före kl. 14, om kunden känner till mottagningstiden på förhand.
 

Endast i sådana fall då kunden har ett intyg från hälso- och sjukvården om rätt att få åka taxi ensam samordnas taxiresor inte.
 

Den bokade tiden till hälso- och sjukvården eller rehabilitering är så tidig att det ännu inte går någon kollektivtrafik och jag måste göra resan med taxi.

 

Behövs det något intyg för det här?

I sådana fall behöver du inget intyg. Förklara trafikförbindelserna när du beställer taxi och berätta varför du behöver anlita taxi
 

Taxiresor ersätts på grund av trafikförbindelserna till den del som kollektivtrafik inte finns att tillgå. Ett intyg SV 67 behövs från hälso- och sjukvården när taxiresan företas på grund av hälsotillståndet.
 

Varför måste jag varje gång begära ett intyg för reseersättning fastän mitt hälsotillstånd inte har förändrats?            

Hälso- och sjukvården kan ge ett intyg för en enskild resa, för en viss tid eller tills vidare. Om du på grund av ditt hälsotillstånd fortgående behöver anlita taxi, kan du be att få ett intyg som gäller en viss tid eller tills vidare.
 

Ett långtidsintyg kan ges när man vet att kundens hälsotillstånd inte kommer att förändras.
 

Jag har ett långtidsintyg om rätt att anlita taxi. Kan jag behålla intyget själv?

Skicka långtidsintyget till FPA, som förmedlar uppgifterna i intyget till beställningscentralen i ditt område.
 

Kan en följeslagare också komma med i taxin?               

Ja.
 

Varför ersattes följeslagarens resekostnader endast för en del av resan?                 

En följeslagares resa ersätts till den del följeslagaren har färdats tillsammans med kunden. En resa som följeslagaren gjort ensam kan dock ersättas om följeslagaren har följt kunden till eller från undersöknings- eller vårdplatsen. I sådana fall ersätts kostnaderna för resan från eller till följeslagarens hemadress.
 

Var kan jag ge respons gällande taxiresor?        

Du kan ge respons gällande taxiresan eller beställningen per telefon eller via serviceproducentens webbplats.

Respons som gäller handläggningen av ersättningar för taxiresor eller FPA:s verksamhet kan du ge via FPA:s kundrespons.

FPA:s webbplats