Gå till innehållet

Instruktioner för beställning

Dessa instruktioner kommer att kompletteras under oktober–november 2021.

 

Om du har några frågor angående ersättningen av en taxiresa, ber vi dig ringa FPA:s kontaktcenter direkt: telefonnummer 020 692 204.

 

Instruktioner för beställning av taxiresa som ersätts av FPA finns också på FPA:s webbplats.
 

Så här beställer du taxi

 • Taxin beställs via ett avgiftsfritt nummer, som uppdateras på dessa sidor under slutet av 2021. Beställningssamtalet är avgiftsfritt.
 • Ersättning fås endast för resa beställd via FPA-taxins nummer och du betalar endast en självriskandel på 25 euro för resan.
 • Beställ taxin senast kl. 14 dagen före resan. 
 • Beställ taxin på samma nummer också om du behöver taxi akut. 
 • Du kan på samma gång beställa alla de resor som du vet om för 14 dygn framåt.
 • Boka din returresa minst 1 timme före avgångstiden, om tiden för returresan är känd.
 • Beställningssamtalen spelas in med tanke på kvalitetsutveckling. Vid behov kan FPA också i efterskott kontrollera uppgifterna i beställningen. De uppgifter som du lämnar i samband med telefonsamtalet används inte för något annat ändamål än för ordnande av resan och för handläggning av reseersättningen vid FPA. FPA fungerar som den registeransvariga som avses i personuppgiftslagen.

 

Meddela under samtalet

 • Ditt namn och personbeteckning.
 • Bokar du resan på grund av ditt hälsotillstånd eller bristfälliga trafikförbindelser.
 • Adressen där bilen ska avhämta dig.
 • Resans mål (t.ex. sjukhuset).
 • Klockslag då du ska vara framme vid vårdenheten.
 • Eventuella hjälpmedel eller följeslagare.
 • Telefonnumret där du kan nås.

 

Du får veta när bilen kommer för att avhämta dig

 • Om det blir ändringar i resan som du har beställt ska du utan dröjsmål ringa beställningsnumret och meddela detta.
 • Ändringar bör meddelas senast 2 timmar före överenskommen avfärd
 • Om du önskar får du ett SMS-meddelande när bilen har accepterat resan.

 

 

Visa chauffören ditt FPA-kort eller en identitetshandling

 

När du visar chauffören ditt FPA-kort får du omedelbart reseersättningen i taxin och betalar högst självriskandelen på 25 euro för din resa.

 

 

Be om att få ett Intyg för reseersättningen (SV 67)

 • Om du behöver en taxi på grund av ditt hälsotillstånd, bör du be hälsovården om ett intyg (Intyg för reseersättning, SV 67).
 • Om en representant för hälso- och sjukvården beställer din returresa behövs inget separat intyg SV 67.
 • Behåll intyget för engångsresan i 6 månader från resedatumet. FPA kan begära det i ett senare skede.
 • Skicka ett långvarigt intyg om rätt att anlita taxi till FPA.

 

Rätt att anlita bekant taxi

 • Vissa kundgrupper har möjlighet att anlita bekant taxi.
 • Mer information om rätt att anlita bekant taxi finns på FPA:s sidor.

 

Kunder med hörsel- eller talskada

 • Kunder med hörsel- eller talskada kan beställa taxi per sms.
 • Kontakta beställningscentralen varifrån du får ett beställningsnummer för sms-beställningen. Numret till FPA-taxins beställningscentral är:
 • Beställningssamtalet är avgiftsfritt.
 • Om du ännu inte har en kundprofil kan du beställa din resa per SMS efter att du har meddelat beställningscentralen i ditt område dina kunduppgifter. Efter det kan du beställa resor via sms-tjänsten.

Miten pääsen Lähilogistiikan sopimusyrittäjäksi?

Ilmoita kiinnostuksestasi Lähilogistiikan sopimusyrittäjäksi näillä sivulla olevien ilmoittautumislomakkeiden kautta. Lomakkeita on viisi, eli yksi per maakunta: Uusimaa, Lappi, Kymenlaakso, Kanta-Häme, Päijät-Häme. Jos haluat liikennöidä esimerkiksi kahdessa maakunnassa, kuten Kymenlaaksossa ja Kanta-Hämeessä, täytä molempien maakuntien lomakkeet.

Tässä vaiheessa lomakkeen täyttäminen ei velvoita mihinkään. Annettuja tietoja hyödynnetään rekrytoinnin edetessä. Teemme parhaillaan allekirjoitussopimuksia sopimusyrittäjien kanssa, joten kiinnostus liikenteenharjoittajaksi ryhtymisestä kannattaa tehdä pian ja olla yhteydessä alueellisiin projektipäälliköihin. 

Miten pääsen Lähilogistiikan kuljettajaksi?

Tällä hetkellä teemme sopimuksia Lähilogistiikan palveluntuottajaksi haluavien sopimusyrittäjien kanssa. 

Tiedotamme sopimusyrittäjien ja kuljettajien info- ja koulutustilaisuuksista myöhemmin marraskuun 2021 aikana. Keräämme myös palvelusopimusten allekirjoitusten yhteydessä liikenteenharjoittajilta, eli yrittäjiltä kuljettajien tiedot. Kela-kyydeistä voit tiedustella myös taksiyrittäjiltä, jotka ovat ilmoittaneet kiinnostuksestaan ryhtyä Lähilogistiikan sopimusyrittäjiksi tai allekirjoittaneet jo sopimuksen liitteineen ja tulleet hyväksytyiksi Lähilogistiikan liikenteenharjoittajiksi.  

Mistä saan lisätietoa Lähilogistiikan Kela-kyydeistä?

Tällä hetkellä näiltä verkkosivuilta. Avaamme lisäksi lähiaikoina Kela-kyytejä järjestävien sopimusyrittäjien ja kuljettajien Intranetin (sisäinen tiedotuskanava), jonka kautta julkaisemme mm. tiedotteita, uutisia, ohjeita ja alueellisten tilaisuuksien aikatauluja.

Tietoa saat jatkossa myös sähköpostiisi, kun olemme sen pyytäneet ja saaneet. Lisäksi Lähilogistiikan alueelliset projektipäälliköt tiedottavat kaikkia sopimusyrittäjiä ja kuljettajia viidellä eri maakunnan alueella meneillään olevista ja tulevista asioista.

Mitä taksiyrittäjälle maksaa Kela-kyytien liikenteenharjoittajana toimiminen?

Liikenteenharjoittajalla tulee olla kyytien vastaanottamiseen soveltuva ja Lähitaksilta hankittu Samsung-ajovälitystabletti ja siihen asennettu Kela-kyytien vastaanoton ohjelmisto. Lisäksi maksetaan liittymismaksu, kuukausimaksu ja kuljetusprovisio.

Katso hinnat seuraavista esityksistä:

Uusimaa
Kymenlaakso
Kanta-Häme
Päijät-Häme
Lappi

Mikä on kyytien jakoperuste?

Kyytien jako suunnitellaan alueittain huomioiden Kelan sopimuksessa olevat laatuvaatimukset, korkeatasoisen asiakaspalvelun kriteerit sekä liikenteenharjoittajien kustannustehokas ja riittävän tuottotason huomioiva toimintamalli.
Kyytienajossa tullaan huomioimaan autojen maantieteellinen ja ympärivuorokautinen saavutettavuus.

Onko menopaluukyytejä?

Kyllä. Kelan kilpailutuksen johdosta kuljetushinnat ovat sillä tasolla, että liiketoiminnan tehokkuuteen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota.

Onko alueellisia asemapaikkoja?

Kukin palvelualue, eli maakunta, on tarkoitus jakaa useisiin ensisijaisiin ajoalueisiin. Esimerkiksi Uudenmaan palvelualueella yksi ajoalue voi olla Itä-Uusimaa.

Onko määritelty montako yrittäjää saa tulla mukaan?

Kela on tarjouspyynnössään määritellyt kunkin palvelualueen minimiautovaateen kalustotyypeittäin, mikä muodostaa alueellisen minimin. Lähilogistiikka ottaa tämän lisäksi välitykseensä myös muita liikenteenharjoittajia tarpeen ja soveltuvuuden mukaan.

Katso Kelan Palvelunkuvauksesta sivulta 104 Liite 11.17 Kilpailutusaluekohtaiset vähimmäisautomäärät sekä puhtaiden ajoneuvojen vähimmäismäärät

Miten ja ketkä kirjoittavat sopimuksen liikenteenharjoittajaksi ryhtymisestä?

Liikenteenharjoittajat voivat ilmoittaa halukkuudestaan Lähilogistiikan Kela-kumppaniksi Lähilogistiikan verkkosivuilla olevien ilmoittautumislomakkeiden kautta: www.lahilogistiikka.fi/kela-taksi-alueet.

Liikenteenharjoittajien tulee tehdä sopimus seuraavin poikkeuksin:

 • Lähitaksilaiset kuuluvat Perusryhmän sopimukseen, eikä heidän tarvitse allekirjoittaa sopimusta erikseen. Uudenmaan Ykkösryhmään halutessa lähitaksilaisten yrittäjien tulee allekirjoittaa sopimus.
 • ​Kymenlaakson Taksi Oy:n (KT) autot liittyvät Lähilogistiikkaan yhtiön tekemän sopimuksen mukaisesti.

Ohjeet sopimusten allekirjoittamiseksi on julkaistu www.lahilogistiikka.fi/ajankohtaista -sivuilla. 

Pitääkö kaikki kyydit ajaa?

Kela edellyttää, että Lähilogistiikka vastaa palveluntuottajana siitä, että jokainen tilattu kuljetus ajetaan. Näin ollen on välttämätöntä, että yrittäjät/kuljettajat ajavat kaikki heille tarkoitetut kuljetukset.

Miten tilitykset toimivat ja kuka tilittää rahat?

Taksikuutio Oy tilittää rahat. Tilitys tapahtuu kerran viikossa. Tilitysraportti tulee yrittäjän ilmoittamaan sähköpostiin tilityserittelynä.

Saako ajaa pelkkiä pyörätuolikuljetuksia, saako ajaa pelkkiä paarikyytejä vai onko pakko ajaa kaikkea?

Kyseessä olevat kuljetukset, joissa asiakas tarvitsee esim. pyörätuolia tai paaritaksia, ohjataan autoihin, joissa kyseinen varustus on. Tarvittaessa ko. autoille ohjataan myös asiakkaita, joilla ei ole fyysisiä toimintarajoitteita tai esteitä, ja jotka eivät tarvitse esimerkiksi pyörätuolia tai paarivarustetta.

Mitä koulutusta Lähilogistiikan Kela-kyytien koulutus sisältää ja milloin koulutus alkaa?

 • Liikenteenharjoittajien (yrittäjä) ja kuljettajien peruskoulutus Kela -kuljetuksiin on 4 h sekä
 • Ennakoiva, ympäristöystävällinen, turvallinen & taloudellinen ajokoulutus 8 h

Koulutukset suoritetaan kokonaisuudessaan verkkokoulutuksena ja jokaisen kuljettajan tulee suorittaa koulutus ennen kuin alkaa ajamaan Kela-kuljetuksia. Koulutusaikataulu tiedotetaan myöhemmin.

Lisäksi kuljettajien, jotka ajavat Kela -kuljetuksia on suoritettava:

1.1.2024 mennessä erityisryhmien kuljettajakoulutus: 

​​​​​​​​​​​​​​- 1.7.2018 jälkeen taksinkuljettajan ajoluvan saaneet kuljettajat suorittavat 21 h koulutuksen
- 1.7.2018 ennen taksinkuljettajan ajoluvan saaneet suorittavat 7 h teknisen koulutuksen

Jos haluaa liittyä useaan palvelualueeseen, meneekö liittymismaksu jokaisesta alueesta erikseen?

Kyllä. Lähilogistiikan tulee kattaa jokaisen palvelualueen Lähilogistiikan kustannukset.

Jos ilmoittaudun järjestelmään esteettömällä tilataksilla, voinko vaihtaa henkilöautoon kesken sopimuskauden?

Sovittaessa Lähilogistiikan kanssa voidaan tapauskohtaisesti tilannetta tarkastella. Lähilogistiikan on kuitenkin turvattava palvelu kaikissa olosuhteissa, ja mikäli kalustomuutoksia tulee, arvioidaan niiden vaikutus tilannekohtaisesti. Lähilogistiikka ymmärtää kuitenkin kalustonvaihdon tarpeen. Paras tapa muutostilanteissa on olla riittävän ajoissa yhteydessä Lähilogistiikkaan.

Mikä lupa liikenteenharjoittajalla tulee olla?

Liikenteenharjoittajalla tulee olla joko taksi- tai henkilöliikennelupa. 

Saako autoilija liittyä useampaan välitykseen?

Saa liittyä.

Koska viimeistään pitää tehdä sopimus?

Sopimus tulee allekirjoittaa viimeistään 30.11.2021. Sopimuksia tehdään saapumisjärjestyksessä.

Vanliga frågor om taxiresor som ersätts av FPA

FPA ersätter taxiresor endast om de har beställts via en beställningscentral som har ingått avtal med FPA. De regionala beställningscentralerna svarar för alla de tjänster som gäller de taxiresor som FPA ersätter.
 

Vad kostar beställningssamtalet för kunden?

Alla telefonnummer för beställning av taxiresor som ersätts av FPA är helt avgiftsfria för kunden och börjar på 0800.
 

Vad frågar man av kunden när hen beställer taxi och när ska kunden beställa taxin?

När du ringer till beställningscentralen blir du ombedd att lämna uppgifter som behövs då resan ordnas och ersätts. Till dessa uppgifter hör bland annat namn, adress, personbeteckning och motivering till anlitandet av taxi, det vill säga hälsotillstånd eller bristfälliga trafikförbindelser. Du kan på samma gång på förhand beställa alla de resor som du vet om för 14 dygn framåt.
 

Kunder med hörsel- eller talskada kan beställa taxi per sms.
 

Vad gör jag om taxin inte kommer och jag måste göra resan på ett annat sätt?

FPA har genom upphandling för varje område valt två serviceproducenter (fr.o.m. den 1.1.2020) som kan tillhandahålla pålitliga och högklassiga transporttjänster. När du beställer en resa via beställningscentralen tar man bland annat reda på om du behöver ett lättillgängligt fordon eller assistans för resan. Vid behov följer chauffören dig inomhus eller på sjukhuset ända till avdelningen.
 

Beställningscentralen ansvarar för att alla kunder inom dess område får en taxi i enlighet med sin beställning när det är fråga om taxiresor som ersätts ur sjukförsäkringen. Beställ taxiresan i god tid, senast kl. 14.00 dagen före resan. Om du har beställt taxi i god tid men beställningscentralen inte kan ordna transport för dig, ska beställningscentralen till fullt belopp ersätta de kostnader som du haft för att du beställt taxi på annat sätt. I sådana fall ska du kontakta beställningscentralen och förklara att du inte fick en taxi via beställningscentralen och var tvungen att ta till annan transport som innebar kostnader.
 

FPA följer för varje område med servicekvaliteten och hur kundernas rättigheter tillgodoses under hela upphandlingsperioden. FPA förutsätter också att beställningscentralen följer med kvaliteten på de tjänster som centralen tillhandahåller och rättar till eventuella störningar i servicekvaliteten eller tillgängligheten utan dröjsmål.
 

Vad betyder rätt att anlita bekant taxi?

FPA kan bevilja vissa kunder rätt att anlita bekant taxi utifrån en individuell bedömning.
 

Samordnas taxiresorna och måste man gå med på samåkning?

Beställningscentralerna samordnar taxiresor i samband med hälso- och sjukvård alltid när kundens hälsotillstånd tillåter samåkning. För att taxiresorna ska kunna samordnas måste kunden beställa sin resa senast dagen före resan före kl. 14, om kunden känner till mottagningstiden på förhand.
 

Endast i sådana fall då kunden har ett intyg från hälso- och sjukvården om rätt att få åka taxi ensam samordnas taxiresor inte.
 

Den bokade tiden till hälso- och sjukvården eller rehabilitering är så tidig att det ännu inte går någon kollektivtrafik och jag måste göra resan med taxi.

 

Behövs det något intyg för det här?

I sådana fall behöver du inget intyg. Förklara trafikförbindelserna när du beställer taxi och berätta varför du behöver anlita taxi
 

Taxiresor ersätts på grund av trafikförbindelserna till den del som kollektivtrafik inte finns att tillgå. Ett intyg SV 67 behövs från hälso- och sjukvården när taxiresan företas på grund av hälsotillståndet.
 

Varför måste jag varje gång begära ett intyg för reseersättning fastän mitt hälsotillstånd inte har förändrats?            

Hälso- och sjukvården kan ge ett intyg för en enskild resa, för en viss tid eller tills vidare. Om du på grund av ditt hälsotillstånd fortgående behöver anlita taxi, kan du be att få ett intyg som gäller en viss tid eller tills vidare.
 

Ett långtidsintyg kan ges när man vet att kundens hälsotillstånd inte kommer att förändras.
 

Jag har ett långtidsintyg om rätt att anlita taxi. Kan jag behålla intyget själv?

Skicka långtidsintyget till FPA, som förmedlar uppgifterna i intyget till beställningscentralen i ditt område.
 

Kan en följeslagare också komma med i taxin?               

Ja.
 

Varför ersattes följeslagarens resekostnader endast för en del av resan?                 

En följeslagares resa ersätts till den del följeslagaren har färdats tillsammans med kunden. En resa som följeslagaren gjort ensam kan dock ersättas om följeslagaren har följt kunden till eller från undersöknings- eller vårdplatsen. I sådana fall ersätts kostnaderna för resan från eller till följeslagarens hemadress.
 

Var kan jag ge respons gällande taxiresor?        

Du kan ge respons gällande taxiresan eller beställningen per telefon eller via serviceproducentens webbplats.

Respons som gäller handläggningen av ersättningar för taxiresor eller FPA:s verksamhet kan du ge via FPA:s kundrespons.

FPA:s webbplats