Gå till innehållet

Nya telefonnummer för beställning av FPA-taxi

15.12.2021

Fpa informerar 13.12.2021
 

Valfriheten för dem som använder taxi för resor som ersätts av FPA utvidgas år 2022, då två serviceproducenter som ingått avtal med FPA är verksamma i varje område. Samtidigt tar man i bruk nya telefonnummer för beställning av FPA-taxi.


Läs här hela meddelanden.