Siirry suoraan sisältöön

Lähitaksi on nyt virallinen erityisryhmiin erikoistunut kouluttajaorganisaatio: Haluamme erityisryhmäkoulutuksen pakolliseksi kaikille taksinkuljettajille”

22.09.2021

Taksien erityisryhmien, kuten vanhusten, vammaisten ja fyysisesti toimintaesteisten henkilöiden taksipalvelukoulutus on ollut osa Lähitaksin toimintaa jo vuosikymmeniä, mutta nyt koulutus nostetaan täysin uudelle tasolle. Uuden taksilain korjaussarjan myötä taksinkuljettajien koulutukseen panostetaan vapaaehtoisella erityisryhmäkoulutuksella. Lähitaksi tulee loppusyksystä 2021 alkaen kouluttamaan kaikki kuljettajansa uudistetun erityisryhmäkoulutuksen mukaisesti.

Lähitaksi taltuttaa erityisryhmien haasteita uudistamalla taksinkuljettajien erityisryhmäkoulutuksen

Vuoden 2018 taksilain myötä muutos taksimarkkinoilla aiheutti erityisryhmien ja erityisesti invatakseja käyttävien kohdalla huolia ja joissain tilanteissa jopa uhkia turvallisuuden ja arjen toimintoihin liittyen. Vanha tuttu taksinkuljettaja saattoi yllättäen muuttua täysin uuteen kuljettajaan, jonka kanssa tuli luoda uusi luottamuksellinen suhde ja osaaminen kuljetuksessa tarvittavaan avustamiseen. Invalidiliiton mukaan uudistus toi kuitenkin samalla tullessaan myös uusia palvelun kehittämiseen avoimesti innostuneita toimijoita.

- Invalidiliiton sekä viranomaisten tekemät selvitykset osoittivat kuitenkin selviä turvallisuuspuutteita, joihin nyt toivotaan ennaltaehkäisevää ohjausta uusien markkinoille tulevien toimijoiden osalta taksinkuljettajan koulutuksen myötä, kertoo Invalidiliiton lakimies Elina Nieminen.

Lähitaksi päätti jo vuonna 2018, että koulutuksista ei luovuta, vaikka uusi taksilaki olisi sallinut toisin. Lähitaksille luotiin oma peruskoulutus, joka on räätälöity Lähitaksin kuljettajille. Lähitaksi otti myös ensimmäisenä yhtiönä Suomessa käyttöön ajotapa-arvion, mikä tarkoittaa sitä, että jokaisen Lähitaksiin tulevan kuljettajan ajotavan soveltuvuus ammattiliikenteeseen arvioidaan liikenneopettajan toimesta. 

Lähitaksin peruskoulutukseen integroidaan syksystä 2021 lähtien uudistettu erityisryhmien koulutus. Tämä tarkoittaa sitä, että taksinkuljettajat, jotka tulevat kuljettajiksi Lähitaksiin, suorittavat myös vapaaehtoisen erityisryhmien kuljettajakoulutuksen ja saavat siitä merkinnän Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin rekisteriin.

- Aloitamme myös vanhojen kuljettajiemme kouluttamisen, mikä tarkoittaa, että ne Lähitaksin kuljettajat, jotka ovat saaneet taksinkuljettajan ajoluvan ennen edellistä taksilain muutosta, tulevat suorittamaan vaaditun 7 tunnin teknisen koulutusosuuden. 1.7.2018 jälkeen ajoluvan saaneet kuljettajat suorittavat teknisen osuuden lisäksi 14 tunnin teoriakoulutuksen, joten erityisryhmien kuljettajakoulutuksen kesto on näille kuljettajille kokonaisuudessaan 21 h. Tekninen osuus pitää sisällään mm. apuvälineiden  käsittelyä, pyörätuolin oikeanlaista kiinnitystä ja hissillä autoon nostamista. Teoriaosuudessa tutustutaan erilaisiin erityisryhmiin ja miten heidän tarpeensa huomioidaan parhaiten taksimatkan aikana, Lähitaksin koulutuskoordinaattori Tanja Tervalahti valaisee.

Lähitaksin panostus erityisryhmäkoulutukseen palkitaan Traficomin virallisella koulutusorganisaation statuksella

Erilaisten erityisryhmien kuljetusten osuus on Lähitaksin kokonaistoiminnasta noin 40 prosenttia. Esimerkiksi Lähitaksin 100 % omistama Suomen Lähilogistiikka Oy vastaa 1.1.2022 alkaen viiden eri maakunnan, eli Uudenmaan, Lapin, Kymenlaakson, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen kela-taksikyytien kokonaispalvelusta.

Koulutusuudistuksen myötä Lähitaksi haki Liikenne- ja viestintävirastolta virallista erityisryhmien koulutusorganisaation statusta ja sai sen 21.9.2021.

- Erityisryhmien osuus toiminnastamme on merkittävä. Meille on todella tärkeää, että pystymme vastaamaan asiakkaidemme erilaisiin tarpeisiin. Virallisena koulutusorganisaationa meille on kunnia-asia tuottaa turvallisia ja kaikille sopivia taksipalveluja, kertoo Lähitaksin toimitusjohtaja Juha Pentikäinen.

Invalidiliitto on toivonut, että taksinkuljettajan erityisryhmien koulutuksesta olisi tullut pakollinen osa kuljettajan koulutusta.

- Tältä osin emme ole täysin tyytyväisiä uudistukseen. Toivommekin, että erityisryhmien kuljetuksista järjestämisvastuussa olevat tahot tulisivat jatkossa edellyttämään kuljetuspalveluita kilpailutettaessa taksinkuljettajien erityisryhmäkoulutusta osana sopimusehtoja, kuten Kela on tämän nyt viimeisessä kilpailutuksessaan huomioinutkin vuoden 2024 alusta alkaen. Haastammekin kuntia nyt tarttumaan tähän mahdollisuuteen, minkä laki nyt mahdollistaa, toteaa Elina Nieminen.

Myös Lähitaksi peräänkuuluttaa erityisryhmäkoulutusta pakolliseksi kaikille taksinkuljettajille.

- Haluamme oikeasti omalla esimerkillämme muuttaa asioita, asenteita ja siten myös taksiturvallisuutta, Juha Pentikäinen päättää.

Lisätietoja:
Lähitaksi
koulutuskoordinaattori Tanja Tervalahti, 09 477 80 390
viestintäpäällikkö Sakari Lauriala, 050 433 4230

Invalidiliitto:
lakimies Elina Nieminen
elina.nieminen@invalidiliitto.fi